PRIVAATSUSPOLIITIKA
Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

JONEX TRANSPORT OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja pakkuda parimat teenust. Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi isikuandmeid:

küpsistest tulenev info.
muu kliendisuhtluses teatavaks tulnud info.

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime soovijatele osutada tellitud teenuseid.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame

kliendile teenuste (ja/või toodete) kohta info saatmiseks;
klientide rahulolu mõõtmiseks;
kogutud isikuandmeid säilitame ainult niikaua, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks.
Kogutud andmed hävitame kohe.

Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik kliendi tellitud teenuse osutamiseks.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel.
Palume meile kiiresti teada anda aadressil info@jonex.ee kui Teile tundub, et meie töötaja on toiminud vastupidi kehtivale privaatsuspoliitikale.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte veebilehel.
Isikuandmete vastutav töötleja on JONEX TRANSPORT OÜ Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust aadressil info@jonex.ee
Probleemidega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole